...

Infolinia

+48 886-169-530

E-mail

biuro@vhs-copy.pl

Regulamin

Firma VHS-COPY to profesjonalny serwis, który świadczy usługi w zakresie konwersji materiałów wideo (wraz ze ścieżką dźwiękową), konwersji materiałów audio oraz obróbki materiału zdjęciowego w celu zabezpieczenia ich długowieczności oraz wygody odtwarzania i przechowywania. Poniżej przedstawiam kluczowe informacje związane z regulaminem świadczonych usług przez VHS-COPY:

Usługi Przegrywania Kaset:

VHS-COPY realizuje przegrywanie kaset w różnych formatach, takich jak VHS, SVHS, Hi8, Video8, Digital8, Mini DV, DVCAM, DVCAM-HD, Beta SP, BetaMAX, Beta Digital, a także taśmy filmowe 8mm, super8mm i 16mm.

Usługi są wykonywane przez laboratorium VHS-COPY zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.vhs-copy.pl.

Termin Wykonania Usługi:

VHS-COPY zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do 7 dni roboczych od momentu rozpoczęcia prac.

W przypadku niemożności wykonania usługi w określonym terminie, VHS-COPY poinformuje klienta.

Użytkownicy Serwisu:

Osoba korzystająca z serwisu internetowego www.vhs-copy.pl musi mieć status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego.

Złożenie zlecenia przez serwis internetowy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu świadczonych usług.

Opłaty za Usługi:

Kwota za wykonanie usługi jest obliczana na podstawie cennika dostępnego na stronie www.vhs-copy.pl oraz w punkcie przyjęć.

Ochrona Materiałów:

Powierzone materiały służą wyłącznie do wykonania konwersji do formatu cyfrowego.

Nagrania oraz ich fragmenty nie będą archiwizowane przez VHS-COPY ani udostępniane osobom trzecim.

Odpowiedzialność Klienta:

Klient musi posiadać wszelkie prawa autorskie do powierzonych materiałów.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych materiałów.

Ryzyko Utraty Nagrań:

Mimo zaawansowanej technologii, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka utraty nagrań (np. działanie siły wyższej, uszkodzenie nośnika w złym stanie technicznym).

Klient powinien dysponować kopiami materiałów, szczególnie tych o dużej wartości.

Dostawa Zamówionych Usług:

Zamówione usługi i towary dostarczane są do wybranego przez zamawiającego punktu odbioru lub wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym lub paczką pobraniową, bądź przesyłką kurierską pod wskazany przez zamawiającego adres. Koszty dostawy pokrywane są przez zamawiającego.

  Regulamin serwisu internetowego www.VHS-COPY.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.

  Zasady funkcjonowania serwisu

  Serwis internetowy www.VHS-COPY.pl obsługiwany jest przez firmę BennyART, będącą jego właścicielem:

  BennyART Benedykt Błaszczyński

  Produkcja Programów TV

  Produkcja Audycji Radiowych

  54-061 Wrocław
  ul. Główna 94/22
  NIP PL: 8971142155  REGON 020936321

  www.VHS-COPY.pl wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług objętych regulaminem. Usługi poligraficzne realizowane są przez stempleks.pl zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.VHS-COPY.pl Usługi obejmują wykonywanie usługi zgrania, cyfryzacji oraz skanowania na urządzeniach: Canopus, AVID, Black Magic, Kodak, Epson, Canon, Vegas, Sony, Panasonic, JVC oraz opakowań i nadruków. Usługi serwisu www.VHS-COPY.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników, za pośrednictwem serwisu internetowego lub punktów partnerskich : kaset, szpul, filmów, zdjęć, negatywów i slajdów celem wykonania usługi cyfryzacji, digitalizacji, skanowania, zgrania lub kopiowania i przekazaniu zamówień do punktu partnerskiego, wybranego Paczkomatu na terenie Polski lub wysłaniu ich za pośrednictwem firmy kurierskiej. Usługi www.VHS-COPY.pl mają charakter odpłatny.

  UŻYTKOWNIK

  Użytkownikiem serwisu internetowego www.stempleks.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.stempleks.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  Serwis www.VHS-COPY.pl umożliwia zamawianie usług. określonych w ofercie umieszczonej na stronach internetowych serwisu.

  Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:

  • Wypełnić formularz zamówienia na stronie www.VHS-COPY.pl
  • Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.VHS-COPY.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.

  TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

  Zamówienia na na pieczątki i wizytówki do godziny 23:59 dostarczane są do większości Paczkomatu już następnego dnia (dni robocze). Zamówienia kurierskie złożone do godziny 23:59 nadawane są następnego dnia (dni robocze). Terminy realizacji pozostałych usług podane są na cennikach tych usług. Termin realizacji usługi łączonej, o różnych terminach realizacji, jest równy terminowi najdłuższemu. W okresie trwania promocji na usługi serwisu termin ich realizacji może ulegać wydłużeniu.

  Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi stempleks.pl ingeruje w przesłane pliki cyfrowe, gdy wyraźnie wymagają one korekty.

  WARUNKI DOSTAWY

  Zamówione usługi i towary dostarczane są do wybranego przez Zamawiającego Paczkomatu lub wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, listem priorytetowym przesyłką kurierską pod wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty dostawy, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera przy składaniu zamówienia.

  Cena dotyczy przesyłek krajowych. Przesyłki zagraniczne możliwe są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ceny wysyłki oraz opłaceniu zamówienia.

  W przypadku zamówień pobraniowych nieodebranych przez klienta, będzie on obarczany kosztem wartości wysyłki, kosztem wartości przesyłki zwrotnej oraz kosztami magazynowania i pakowania.

  Kolejna wysyłka będzie możliwa wyłącznie po opłaceniu na zasadzie przedpłaty zamówienia oraz ww. kosztów przesyłki oraz kosztem kolejnej wysyłki do zamawiającego.

  Zamówienia nieodebrane w ciągu 12 miesięcy, będą przekazywane do utylizacji.

  FORMY PŁATNOŚCI

  Dostępne są następujące formy płatności:

  Za pobraniem, w przypadku odbioru zamówienia w wybranym Paczkomacie, przy odbiorze przesyłki kurierskiej.
  Przelewem, tylko w przypadku wysyłki zamówienia do Paczkomatu lub przesyłką kurierską.
  Poprzez PAY-u, PAY-PRO (przelewy24) i BLIK- system szybkiej płatności przelewem lub kartą płatniczą.

  Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

  CENNIK

  Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.VHS-COPY.pl. W przypadku zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Użytkownik płaci za wykonanie usługi oraz za transfer do Paczkomatu. Jeśli zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Użytkownika, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę i za przesyłkę.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

  Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres biuro@.vhs-copy.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Po w/w czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.

  Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie www.stempleks.pl w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

  Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

  – rozpoczęcia usługi zgrania materiału co jest jednoznaczne z wykonaniem zlecenia.
  – umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności okładek, nadruków itp. na których zamieszczane są zdjęcia, teskt oraz grafiki na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)
  – umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail:biuro@vhs-copy.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie nie wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

  Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

  Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

  GWARANCJE I REKLAMACJE

  Produkty sprzedawane przez serwis www.VHS-COPY.pl są objęte gwarancją producenta. Niektóre produkty z oferty (np. płyty , pendrive, dyski) mogą być oznaczone dodatkowym grawerem ze znakiem towarowym marki VHS-COPY (logo) wykonywanego przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

  Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z naszym biurem telefonicznie (886169530 pn-pt 9:00-18:00) lub za pośrednictwem e-mail biuro@VHS-COPY.pl.pl bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć, foto prezentów, kalendarzy itp. na własny koszt przesyłką kurierską na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez Paczkomat, w którym zamówienie zostało uprzednio odebrane. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka kurierska. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką kurierską, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

  Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi www.VHS-COPY.pl o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia. Uszlachetniania Produktu w postaci foli  mogą spowodować wizualną zmianę koloru Produktu. Ze względu na specyfikę maszyn cyfrowych, uzyskanie przejść tonalnych oraz szarości nie zawsze jest możliwe.

  W przypadku przesyłek lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty (np. połamaną, porysowaną) należy w obecności pracownika firmy kurierskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

  Ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, zabrudzenia (plamki), któregoś z kolorów kałamarza powstałe podczas druku nie przekraczające 1% powierzchni Produktu nie mogą być podstawą do żądania przez Kontrahenta wykonania ponownego druku Produktu. W tym wypadku Sprzedawca może jedynie udzielić rabatu w wysokości indywidualnie ustalonej przez Strony, jednak w żadnym razie nie przekraczającej równowartości 5% wartości netto wynagrodzenia Sprzedawcy. Podczas drukowania prac może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską. Ze względu na specyfikę maszyn cyfrowych, uzyskanie przejść tonalnych oraz szarości nie zawsze jest możliwe. W przypadku szarości proponujemy wydruk offsetowy (indywidualna wycena).

  PRAWA AUTORSKIE

  Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików, dostarczonych nagrań na nośnikach cyfrowych  lub analogowych. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

  WYŁĄCZENIA

  Przedmiotem usługi nie mogą być produkty zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

  • obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
  • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, w celu dochodzenia roszczeń, w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t. ze zm.), a także może przetwarzać na postawie odrębnej zgody te dane dla celów marketingu własnego, marketingu podmiotów trzecich, lub organizowania akcji promocyjnych, konkursów, programów rabatowych lub lojalnościowych.
  2. Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie konta Użytkownika.
  3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
  4. Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
  5. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  7. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 9.1;
  8. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  9. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  10. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  11. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  12. Przewiduje się następujące kategorie odbiorców danych:
  13. Partnerzy, do których Użytkownik kieruje swoje zamówienie – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Użytkownika;
  14. Partnerzy oraz inne podmioty współuczestniczące lub współorganizujące wraz Usługodawcą akcje promocyjne, konkursy, programy rabatowe lub lojalnościowe lub inne wspólne działania marketingowe, w tym fundatorzy nagród;
  15. Podmioty współpracujące z Usługodawcą dla potrzeb należytego funkcjonowania Serwisu i Usług lub wykonania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu;
  16. Podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
  17. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  18. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o cookies wejdź na: stempleks.pl/polityka-prywatnosci
  19. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
  20. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Użytkownika przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
  21. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.
  22. Dane osobowe przechowywane są przez VHS-COPY.pl – BennyART Studio, 54-061 Wrocław, ul. Główna 94/22 z siedzibą w Polsce.

   ZGODA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik – o ile w serwisie VHS-COPY.pl zostanie wybrana opcja przetwarzania
   danych osobowych w celach marketingowych – wyraża zgodę na przetwarzanie przez
   VHS-COPY.pl – BennyART Studio, 54-061 Wrocław, ul. Główna 94/22 danych osobowych udostępnionych w serwisie prowadzonym przez Usługodawcę
   pod adresem VHS-COPY.pl w celach marketingowych (w szczególności w celu
   promowania usług i produktów Partnerów bezpośrednich i pośrednich w ramach usług
   świadczonych przez Usługodawcę) w tym i w przyszłości, zgodnie postanowieniami
   ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
   Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
  2. Użytkownik – o ile w serwisie VHS-COPY.pl zostanie wybrana opcja otrzymywania
   informacji marketingowych – wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu
   prowadzonego przez VHS-COPY.pl, 54-061 Wrocław, ul. Główna 94/22 na adres e-mail lub nr telefonu podany pierwotnie w formularzu
   rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z
   Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy zgodnie z postanowieniami ustawy
   z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U.
   z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

  Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii.

  Współpracujemy z RatingCaptain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie RatingCaptain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z RatingCaptain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia RatingCaptain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa”.

   

  Zadowolonych Klientów

  Lat na rynku

  Inżynierów obrazu i dźwięku

  Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.